Mateo

Champion Chablais Mateo (CC)

 

4 mai 2020

(Ch.Chablais Lucien & Ch. Chablais Kahlua)

OFA hips , elbows , cardiac (echocardiogram mars 2022) normal and  eyes clear  2022, genetic tests all clear